Osječenica

Glavna planinarska destinacija u okolini Bos. Petrovca. Pozicionirana je jugozapadno od Bos. Petrovca. Najviši vrh Osječenice se nalazi na 1795 m n.v. Južna padina Osječenice se nalazi u sastavu Nacionalnog parka „Una“. Sa vrha se pruža predivan pogled na sve strane, na svu raznolikost reljefa kilometrima u okruženju. U potpunosti se vidi petrovačka kotlina sa Grmečom u pozadini. Zatim Klekovača, Šator, Dinara, Velebit, Plješevica. Poseban ugođaj pruža pogled na NP „Una“ i kanjone Unca i Une.

Za polazak na Osječenicu su uređena dva pravca. Jedan (duži) je preko Oštrelja, gdje se iz naselja Oštrelj, sa magistralnog puta M14.2 odvaja šumska cesta (Titov voz) u pravcu Osječenice. Vozilima se može ići narednih 16 km, do lokacije koje se naziva „Šesnaesti kolometar“.

Profil planinarske staze od nadstrešnice na koti “16-i kilometar”

Drugi pravac (kraći), gdje se takođe sa magistralnog puta M14.2 odvaja put kroz naselje Kolunić u pravcu Osječenice. Po izlasku iz Kolunića put je predviđen za pješačenje do vrha.

Profil planinarske staze na Osječenicu sa Dragujevačke ceste

Oba pravca se sastaju na lokacije „Šesnaesti kolometar“, odakle do vrha vodi pješačka staza kroz prelijepu šumu bukve, jele i smrče. U šumi planinarska staza se račva na dva kraka, i to jedan koji ide direktno prema vrhu (“stara planinarska staza”), te kao takav spada u teže i zahtjevne uspone, dok drugi krak vodi serpetinama koji je nešto duži, ali i lakši, te je kao takav pogodan za planinare svih uzrasta i fizičke pripremljenosti.

Po izlasku iz šume na livade, staza se račva u dva pravca do vrha. Lijevi krak (putokaz „Kleka“) je lakši, prilagođen svim uzrastima i fizičkoj pripremljenosti. Desni krak (putokaz „Sajla“) je teži, prilagođen za iskusnije i fizički pripremljenije planinare, jer staza vodi preko stijena, gdje se na jednom dijelu potrebno popeti uz stijenu 30-ak metara visoku koja je osigurana sajlom.

Mapa planinarskih staza na Osječenici

Mapa planinarske staze na Osječenicu od nadstrešnice sa kote “16-i kilometar”

Za ljubitelje alpinizma i penjanja po stijenama, na stjenovitom dijelu, neposredno ispod vrha, nalaze se 4 penjačka smjera.