Kontakt

Klub ekstremnih sportova “Crni vrh”
Skendera Kulenovića bb
77250 Bosanski Petrovac
e-mail : info@crni-vrh.info
kes.crni.vrh@gmail.com